GeoPol/Survey 2018

GeoPol/Survey představuje řešení všech běžných geodetických výpočtů na bázi Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 7 a spolupracuje s AutoCADem od verze 2004.

GeoPol/Survey umí pracovat s AutoCADem 2004 a všemi dalšími verzemi až do 2018 nebo vertikálními produkty fy Autodesk jako Map, Land Desktop, Civil apod., založenými na zmíněných verzích AutoCADu – a to v české i anglické verzi. GeoPol/Survey nespolupracuje s AutoCADem LT.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GeoPol/Survey obsahuje celou řadu výpočetních geodetických funkcí, řešící všechny základní geodetické úlohy. Jedná se o určení souřadnic bodů různými způsoby protínání či různými typy polygonových pořadů, výpočet souřadnic i výšek MNČ, transformaci souřadnic, převod do zeměpisných souřadnic, výpočet souřadnic na základě podrobného měření či z oměrných měr a další. Dále program zajišťuje vzájemný převod formátů souřadnic a formátů měřených dat v české praxi běžně používaných. Pro měřená data program zavádí vlastní datový formát, umožňující zpracovat rozsáhlé podrobné měření tachymetrické.

Úlohy pro převod souřadnic mezi souřadnicemi měřenými GNSS v ETRF2000 a souřadnicemi S-JTSK jsou oficiálně schváleny ČÚZK pro použití v katastru nemovitostí, a to jak pro lokální, tak i globální transformaci.

Globální transformace ETRS89 – S-JTSK

V Praze dne 6. února 2018
Č.j.: ČÚZK-01744/2018-22

OSVĚDČENÍ

o schválení transformačního programu GeoPol/Survey verze 2018.1 vyvinutého Ing. Ladislavem Fofonkou pro transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR (aktuální od data 2.1.2011, času 0:00:00 GMT) a S-JTSK bez volby identických bodů pomocí zpřesněné globální transformace s použitím zpřesněných převodních tabulek (verze 1710) pro transformaci souřadnic podrobných bodů i bodů podrobného polohového bodového pole určených pomocí technologií GNSS. Program GeoPol/Survey verze 2018.1 byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním schválen podle bodu 9.11 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martina H e r c e g o v á
ředitelka odboru řízení územních orgánů

Instalace a licence

Program čerstvě nainstalovaný běží jako demoverze, v níž jsou plně funkční pouze tyto úlohy:

 • interní textový editor
 • prohlížeč GISovských souborů SHP
 • prohlížeč databázových DBF
 • souborů převod dat mezi PC a TS
 • převod měřených dat do interního formátu programu
 • převod formátů seznamu souřadnic globální transformace ETRS89 <–> S-JTSK/xx pro Česko a Slovensko s metrovou přesností v souřadnicích
  (nelze použít v geodézii)
 • některé další speciální úlohy

Po prvním spuštění je třeba vykonat následující úkony:

 1. Spustit úlohu „Seznamy souřadnic“ ve sloupci „Převody“ a prázdný seznam uložit ve formátu XML (s libovolným názvem)
  nebo
 2. Otevřít „Nápovědu“ a přes Clipboard vložit do libovolného textového souboru nebo přímo do e-mail pošty poslední řádek panelu.

Soubor XML nebo řádek z Nápovědy odeslat autorovi na e-mail adresu.

Podle těchto informací bude vygenerován uživatelův licenční soubor gpsurvey.lic, platný pro jeden PC (jeho pevný disk). Pokud požaduje uživatel přímou komunikaci s AutoCADem, je třeba zaslat autorovi také sériové číslo a verzi AutoCADu.

Nesprávný licenční soubor zabrání v řádném používání programu a dovolí pouze běh v režimu demoverze (viz výše) nebo nedovolí úplnou a oboustrannou komunikaci s AutoCADem.

 1. Po obdržení licenčního souboru gpsurvey.lic jej uživatel uloží do adresáře ke spustitelnému souboru GPSurw.exe a program bude fungovat v rozsahu, dohodnutém mezi uživatelem a dodavatelem.
Informace o programu GeoPol/Survey stále průběžně doplňujeme!

Kontakt

Máte-li zájem o software GeoPol/Survey, případně jakýkoliv dotaz nebo připomínku, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo na uvedeném emailu. Ozveme se vám v co nejkratším termínu.

Ing. Ladislav Fofonka
externí spolupráce

Strážnická 402/6
181 00 Praha 8 – Čimice

IČ: 15310965

tel.: +420 602 382 340
+420 233 550 187
e-mail:  zc.li1550676411amcpu1550676411@akno1550676411fof1550676411